Kamulaştırmasız Elatma Davaları
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ,kamu hizmetlerini yürütüren yasada öngürülen kamulaştıma işlemine başvurmadan doğrudan özel mülkiyet konusu olan taşınmazlara el atması ve bu yerleri kamusal hizmetlere tahsis etmesidir.Eletma olgusu bazen fiilen elkoyma şeklinde olurken bazen de örneğin imar planlarda okul alanı,Belediye hizmet alanı,Yeşil alan,Park alaı gibi kamu alnlarına ayırmak suretiyle hukuki anlamda el atılmaktadır. Bu durum tipik bir haksız fiil niteliğindedir. Bu itibarla bu gibi durumlarda sıklıkla bu taşınmazların bedelinin talep ve tahsili yönünde tazminat davaları açılmaktadır.bu dava türü son zamanlarda oldukça geniş uygulama alanı bulmuştur.İdarelerin bu yolda ısrar etmesi bu davaların çoğalması yolunu açmıştır.Bunun doğal sonucu olarak bu konu başlıbaşına bir uzmanlık alanı haline gelmiş ve gelişen yargılama sıklığı ve geniş içtihadlar sonucu bu davaların ayrıntılarına hakim olmayı gerektirmektedir.
 
                          Bu tür davalar doğrudan büromuzun uzmanlık alanına girmektedir.

  • Hukukla İlgili Linkler

  • Sözlerin Özleri

  • Günün Yazısı

  • Hukuk Rehberi

  • Deneme ve Makaleler