Günün Yazısı
 
YENİ KANUNİ DÜZENLEMELER

Türkiye son on yıllık zaman diliminde müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır .Bu değişim elbette doğal olarak toplum hayatının değişik katmanlarına değişik yansımaları olmatadır.Bu dinamik değişim hiç değişmeyen bir olgu olarak hayatımızdaki canlılığını sürdürmektedir.yani kısacası değişmeyen tek şey değişim olmaktadır. Bu değişimin arkasında kalanlar ve onu doğru yerden karşılayıp on göre uygun vaziyet alamayanlar,bu değişim arkasında kalmakta ve hatta ayakları altında kalarak ezilmekten kendilerini korumaları mümkün görülmemektedir.

Bu itibarla en doğla bir süreç olarak toplum hayatını düzene sokan hukuk bu değişimden daha çok etkilenmektedir.Bu etkileşin beraberinde  yeni mevzuat düzenlemeleri şeklinde bir ihtiyaç olarak ortaya  çıkmaktadır.Bu zaman dilimine bakıldığında Ülkenin temel yasalarının bir çoğunda esaslı değişiklişlerin yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülecektir.Hiç kuşkusuz bu değşiklikleri anlamlı kılacak ve hatta taçlandırracak en önemli ve temel düzenleme Yeni Bir Anayasa olacaktır. Yapılan bu yasal düzenlemelerin en önemlilerin olan Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgilidir.


YENİ  HUKUK MUHAKEMLERİ KANUNU 

İsviçre'nin Necuchâtel Kantonundan tercüme yoluyla hukukumuza kazandırılan ve 1927 yılından bu yana kullandığımız 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yerini 452 maddeden oluşan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa bırakıyor. Böylece üzerinden yüz yıla yakın süre geçmiş olan, özel hukuk usulüne dair temel kanunumuz uzun zamanlı bir çalışmanın sonunda farklı dönemlerdeki siyasal iktidarların kurucu katkılarının ortak ürünü olarak çağın ihtiyaçlarına daha uygun bir kanunla değiştiriliyor.

Hukuk Usulü Kanunundan öncelikle beklenen yargının daha hızlı, daha basit ve daha ucuz bir şekilde maddi gerçeğe ulaşması için gerekli kanuni alt yapıyı sağlaması ve güç odakları karşısında güçsüz olan bireyin korunmasına dair bir anlayışı öne çıkartmasıdır. 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni kanununun bu amaçların gerçekleşmesini sağlamasını umuyoruz.

Elbette her yeni beraberinde bazı zorlukları getirecektir. Bilgilerin güncellenmesi önemli bir gerekliliktir. Ancak en önemli ve aşılması en uzun zamanı alabilecek olan zorluk anlayışların ve alışkanlıkların değiştirilmesidir. Anlayış ve alışkanlıkların değişmesine katkı sağlamak ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun neler getirdiği ve önceki kanundaki hangi düzenlemeleri koruduğunu çok yüzeyselde olsa derleyecek olursak;

Görev ve Yetki: Görev ve yetki 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1 ila 23. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yeni kanunda görevle ilgili esaslı bir yenilik yapılmamış, kısmi davada alacağın saklı tutulan kısmı da nazara alınarak görevli mahkemenin belirlenmesinde olduğu gibi tartışmalı konunlar için açıklık getirilmiştir. Meclisten geçen kanunun son şekline göre asliye hukuk mahkemesinin görevi asıldır. Sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnaidir ve bu istisnaların neler olduğu da kanunda belirtilmiştir. Bunun sonucu olarak artık görev sınırı kavramı ortadan kalkmıştır. Sulh hukuk mahkemesinin görevine girmeyen ve kanunların başka mahkemelere bırakmadığı tüm davalar doğrudan asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.

Kira uyuşmazlıkları bakımından Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanı genişletilmiştir.
  • Hukukla İlgili Linkler

  • Sözlerin Özleri

  • Günün Yazısı

  • Hukuk Rehberi

  • Deneme ve Makaleler