Büromuz 1992 yılında İstanbul Pendik de birden fazla avukatın bir araya gelerek kurduğu ve İstanbul genelinde faaliyet gösteren bir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık bürosudur. En son 2001 yılında 1136 sayılı Avukatlık yasasında yapılan değişiklik doğrultusunda Avukatlık Ortaklığı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Başlangıçta iş ayırımı yapmaksızın her türlü dava ve danışmanlık işlerine bakılırken, zamanla hukuk davaları alanına doğru bir yöneliş neticesinde, büromuz şu anda gayrimenkul ile ilgili her türlü davalara bakmaktadır. Bilhassa Belediyelerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıklar iş ve işlemlerine karşı açılan İptal ve Tam Yargı davaları  ile Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan tazminat ve  ,Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, Kamulaştırmasız Elatma davaları gibi davalar ile , Plan İptali ve Şüyulandırma işleminin iptali davaları gibi hukuk davaları alanında uzmanlaşma cihetine gitmiştir.

Avukatlık mesleğinin özünü teşkil eden, adalete hukuka, ve hakkaniyete bağlı, mesleğin saygınlığını ortaya koymak ve korumak anlayışı içinde mesleğimizi icra etmek büromuzun temel amacıdır.

Mesleğin onuru, temel hak ve özgürlüklere karşı duyarlılık, hukukun temel ilkelerinin yaşama geçirilmesinde özel çaba göstermek, ve hukuk devletinin bütün kuram ve kuralları ile hayata geçirilmesi hepimizin ortak arzusudur.

  • Hukukla İlgili Linkler

  • Sözlerin Özleri

  • Günün Yazısı

  • Hukuk Rehberi

  • Deneme ve Makaleler