İmar Planları Karşı Açılan Davalar

Belediyelerin yapmış oldukları 1/5000 ölçekli  bölgesel planlar ile  bu planlara uygun olarak yapılan 1/1000 lik uygulama imar planlarından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlere karşı, hakları ihlal olanlar tarafından iptal davaları açılmaktadır. Bu davalar uzmanlık alanımıza girmektedir.

  • Hukukla İlgili Linkler

  • Sözlerin Özleri

  • Günün Yazısı

  • Hukuk Rehberi

  • Deneme ve Makaleler