MEN-İ MÜDAHALE DAVALARI.

                        Medeni Kanunumuzun 683. maddesinden kaynaklanan müdahalenin men’i davası yani el atmanın önlenmesi davası genellikle ortak mülkiyet alanına üçüncü kişiler veya diğer paydaşlar tarafından yapılan müdahale sonucu ortaya çıkan bir dava türüdür.  Burada amaçlanan gaye haksız yapılan el atmanın (tecavüzün) mahkeme kararı yolu ile önlenmesidir.

                         Bazen sadece müdahelenin sonlandırılması talep edilebileceği gibi bazı durumlarda da yıkım (kal),  bazen de ecrimisil talep edilmesi gerekmektedir. Bu her olayın kendi meydana geliş sebepleri ile değerlendirilmesi gereken bir husustur.

                           Bu gibi davalarda müdahalenin gerçekleştiği gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemeleri yetkili mahkemeler olup görevli mahkemeler ise genel Mahkemelerdir.

                            Bu tür davalarda öncelikli olarak mahkemenin keşif ve bilirkişi incelemesi yapması önemlidir. Bu davalar da uzmanlık alanımıza girmektedir.

  • Hukukla İlgili Linkler

  • Sözlerin Özleri

  • Günün Yazısı

  • Hukuk Rehberi

  • Deneme ve Makaleler