Sözlerin Özleri
"Hukuk bir gün herkese lazım olur." Anonim 
"Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir." Burke 
"Yasaların bittiği yerde zulüm başlar." Lord Chatham 
"Hakimsiz, hekimsiz yerde durulmaz." Anonim 
"Hak yerini bulur." Anonim 
"Hak gelince batıl gider." Anonim 
"Hak deyince akan sular durur." Anonim 
"Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir." Jean-Jacques Rousseau (1771) 
"Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347) 
"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun." Freud 
"Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur." Jefferson 
"Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi 
"Adalet yorumlarımız saatlerimiz benzer: Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder." Fransız Atasözü 
"Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar." Anonim 
"En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır." Anonim 
"Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet" Anonim 
"İnsanlar ancak adaletle doyurulur." Emerson 
"Adalet önce devletten gelir." Aristo 
"Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır." Anonim 
"Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever." Kur'an 
"Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu 
"İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır." La Rochefoucauld 
"Hiç bir şey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları 
"İnsancıl olmadıkça adil olamazsın." Vauvenargues 
"Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur." Montesquieu 
"Adalet topaldır." Fransız Atasözü 
"Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner." Konfüçyus 
"Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir." Candar 
"Adalet olmadan düzen olmaz." Albert Camus 
"Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir." Leadri 
"Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflatun 
"Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu 
"Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır." İhering 
"Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay 
"Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur." Hz.Ebubekir 
"İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır." Anonim 
"Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer". Anonim 
"Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur" Anonim 
"Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur." Çiçero 
"Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus 
"Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır." Anonim 
"Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır." Mirabeau 
"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim 
"Eşitlik arayan mezara gitmeli." Alman atasözü 
"Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France 
"Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar." Anonim 
"Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday 
"Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal 
"Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış." Kilis sözü 
"Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim." Hanry Clay 
"Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır." Tacitus 
"Doğru olan, haklı olandır." Alexander Pope 
"Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler." Anonim 
"Hak yerde kalmaz." Anonim 
"Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle 
"Bir suç her şeydir; iki suç hiç birşey!" MME Deluzy 
"Asılan hırsız değil, yakalanandır." Çek Atasözü 
"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!" Molierack 
"Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir." Seneca 
"Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok..." Tucker 
"Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar." Ovidius 
"Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır." Anonim 
"Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates 
"Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe 
"Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır." H.İbsen 
"Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus 
"Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz." Napoleon 
"Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır." Sadi 
"Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir." Thomas Fuller 
"Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer." Balzac
  • Hukukla İlgili Linkler

  • Sözlerin Özleri

  • Günün Yazısı

  • Hukuk Rehberi

  • Deneme ve Makaleler