ŞUYULANDIRMA DAVALARI
   
           Belediyelerin 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda İmar kanunu 18.maddesi gereğnce yapmış olduğu işleme kısacası şuyulandırma denmektedir. Şuyulandırma işlemi bir veya bir kaç adayayı kapsayacağı gibi bir bölgeyi de içine alması mümkündür. Böylece kapsamda kalan bütün parseller adeta harmanlanır ve yeniş baştan planlar doğrultusunda yeni parseller ihdas edilir. Bu yeni parseller ihdas edilirken Şuyulndırmaya tabi parsellerin toplam yüzölçümleri özerinden %40 tan fazla olmamak üzere Düzenleme Ortaklık Pası kesilir. Bu kesinti kamusal alanlar (Yol park,okul vb) için kullanılmaktadır.
           Çoğu zaman bu şuyulandırma işleminden mülkiyet sabibi gerçek ve tüzel kişiler ya doğrudan veyahut dolaylı olarak etkilenmekte hakları ihlal  etmektedir.
           İşte bu işleme karşı Özellikle idari yargı alanında davalar açılmakta ve bu işlemlerin iptali istenmektedir.

  • Hukukla İlgili Linkler

  • Sözlerin Özleri

  • Günün Yazısı

  • Hukuk Rehberi

  • Deneme ve Makaleler