1983 yılında çıkarılan İmar Affı Yasası doğrultusunda müracaat edenlere verilen Tapu Tahsis Belgesi, Belediyelerin İmar Islah planları yaptıktan sonra verilecek tapuya esas teşkil eden hak sahipliliğini ispatlayan kanuni bir belgedir. İşte bu gibi yerler çoğu zaman hukuki ihtilaflara konu olmaktadır. Bu itibarla 2981 sayılı yasadan kaynaklı  sorunlarla beraber tapu tahsis belgeleri İdare hukuku alanında önemli bir hukuki ihtilaf konusu teşkil etmektedir. İşte bu konulrla ilgili davalar büromuzun uzmanlık alanına girmektedir.

  • Hukukla İlgili Linkler

  • Sözlerin Özleri

  • Günün Yazısı

  • Hukuk Rehberi

  • Deneme ve Makaleler